BAASROODSE STRATEN

SCHEEPSWERFSTRAAT


Aan deze straat begon men te bouwen vanaf 1902-1903, in het kader van het ‘Nieuw Kwartier’. Waar nu de Scheepswerfstraat uitmondt aan de scheepswerven, stond eerst nog een geheel van vijf kleine huisjes van arbeiders, vissers en scheepswerkers. Dit zogenaamde Hofken werd met heel wat weerstand van de bewoners onteigend en afgebroken. Toen begin 1904 de infrastructuurwerken waren beëindigd, doopte men de straat om tot de Nijverheidsstraat. Aan de stenen brug over de Zwarte Beek (nu de inrit naar de Kier) werd in 1904 een gedenksteen geplaatst om de opdrachtgevers van de bouw van het Nieuw Kwartier te vereeuwigen. Deze gedenksteen is echter samen met de brug verdwenen. De straat lag er, maar het duurde een tijdje vooraleer de huizen werden opgebouwd. Vanaf 1905 stonden de bouwgronden te koop, maar de echte uitbouw van de Scheepswerfstraat gebeurde aan de vooravond van, en vlak na de Eerste Wereldoorlog. Door de fusie met Dendermonde in 1977 veranderde de straat van naam. In de stad stond immers al een Nijverheidsstraat, en men was toen niet zinnens dit te wijzigen. De 'Scheepswerfsstraat' bleek de meest gepaste keuze ter vervanging.


De Scheepswerfstraat werd planmatig aangelegd over landbouwgrond en natte graslanden. Het gedeelte van de straat tussen de Sint-Ursmarusstraat en de afslag naar de Kier, waar vroeger de Zwarte Beek liep, was al sinds de middeleeuwen een drassig en laaggelegen grasland dat aan de heer van Baasrode toebehoorde. Of het daarom zo slim was om hier lintbebouwing in te planten, is nog maar de vraag. Vanaf het dorpsplein tot aan de Rosstraat werd de straat aangelegd op de (Schuur)kouter, één van de oudste landbouwgronden van Baasrode, vermoedelijk teruggaande naar de galloromeinse tijd. De Scheepswerfstraat telt een zijstraat naar het speelpleinparkje ‘de Vliet’, waar nog een restant van de Zwarte Beek ligt. Een ietwat ongelukkige naamkeuze, want het historische riviertje de Vliet begon pas vanaf de Sint-Ursmarusstraat. Sinds haar kanalisering loopt de Zwarte Beek vanaf de inslag naar de Kier onder de Scheepswerfstraatstraat, om vervolgens via Rosstraat en Sint-Ursmarusstraat in de Grote Beek uit te monden.

De Scheepswerfstraat nu.

Het huidige straten- en huizenpatroon geprojecteerd op een oude kaart.

Wit: de oude straten en voetwegen. Groen: natte graslanden. Blauw: de oude beken en de omwalling van de pastorij.