BAASROODSE STRATEN

GEERSTRAAT


De Geerstraat is steeds één van de belangrijkste straten van Baasrode-buiten geweest. De naamgeving is echter maar recent tot stand gekomen, tijdens de fusie met Dendermonde in 1977. Al van in de middeleeuwen droeg het grootste gedeelte van deze straat immers twee namen. Men had het over de Eekelstraat (Eeckhoutstraat in de oudste teksten), maar in de volksmond sprak men eerder van de Kruisstraat. Het ging om de straat vanaf de huidige Baasrodestraat tot de Boerderijstraat. Daarna liep de weg over in de Cooremannekenstraat (later Geerstraat).  Tijdens de fusie van 1977 heeft men dan maar de twee straten samengevoegd tot de Geerstraat,  want Sint-Gillis (dat reeds gefusioneerd was met Dendermonde) bezat al een Kruisstraat.


Waar komen de verschillende benamingen dan vandaan? De Kruisstraat is genoemd naar het oude arduinen kruisbeeld dat zich aan de kruising van de Schippersdijk, Smeyskensstraat en de Geerstraat bevond. Het kruis werd rond 1870 door het kruiskapelletje vervangen. De Eekelstraat of Eeckhoutstraat is afgeleid van het toponiem Eeksken, gelegen in de hoek van de Smeykens- en Geerstraat. De Cooremannekensstraat  was dan weer genoemd naar het perceel Cooremannekens in de hoek van de huidige Geerstraat en Hoogveld. De Geerstraat is ten slotte genoemd naar het driehoekig perceel of Geer aan de westzijde van deze straat.


De Geerstraat was bovenal een agrarische straat met vooral boerenfamilies. In 1856 werd de straat gekasseid. De bevolking nam sterk toe over de jaren heen. In 1607 stonden er slechts 4 huizen, in 1777 ongeveer 27 en nu een kleine 100. Door de vele inwoners (reeds 320 in 1867) waren er ook vele cafés gevestigd, zoals de Koekoek (1838-1882), den Engel (1842-1911), de Groene Poort (afgebrand in 1856), de Curassier (1868), in den Boulevard (1869) en het Truweelken (1878). Toen was er ook allerlei volksvermaak terug te vinden in de Geerstraat, waaronder een kermis, een jaarmarkt voor paarden en vee, kaatswedstrijden, tafelschieten, ringsteken met ezels, enzovoort.


Buiten de duivenclub Société de l’Union werd op 15 januari 1872 één van de belangrijkste verenigingen van Baasrode opgericht in de Kruisstraat (en Baasrodestraat): de katholieke harmonie De Eendracht. Tijdens de allereerste uitstap van het ‘Katholiek Muziek’, op 30 april van dat jaar, werden de meibomen geplant aan de Kouterkapel én de Kruiskapel. In de jaren van Schoolstrijd en politieke verzuiling waren de weinige liberale elementen van deze straat vaak het mikpunt van geweld en andere baldadigheden. In februari 1890 werden nog eigendommen van 11 huizen vernield op één enkele nacht.

Op de Tieghemkaart van 1777 wordt het arduinen kruis nog afgebeeld. De zichtbare huizen zijn het Eeksken, in oudere tijden een belangrijk hof waar doorgaans notabelen woonden en ook al eens herberg werd gehouden.

Het toponiem Geer op de grens met Sint-Gillis.