BAASROODSE STRATEN

DE LEKSSTRAAT


De Leksstraat is relatief jong. Tot in recente tijden was dit landbouwgebied, als onderdeel van de Grote Kouter van het middeleeuwse pachthof ‘Hof ten Rode’. Pas in 1952 zag de straat het daglicht tijdens de eerste fase van de uitbouw van de sociale woonwijk Hof ten Rode. De inwoners spraken zelf van Klein Korea, met een knipoog naar de burgeroorlog die toen woedde. Er werden dat jaar maar liefst 116 woningen gebouwd in opdracht van de Baasroodse sociale huisvestingsmaatschappij ‘Geluk in Ons Huis’. Het verkavelingsplan en de huizen waren ontworpen door de Brusselse architecten Edouard Beckers en Paul-Amaury Michel. De woningen werden in februari 1953 ter beschikking gesteld van de slachtoffers van de overstromingen.


Na verloop van tijd werden er nog tientallen woningen in de wijk bijgebouwd. Gezien de wirwar aan straten die allen dezelfde naam droegen (‘Hof ten Rode’), werd op 29 april 1982 besloten om de wijk op te delen. De Dendermondse stadsdiensten kozen toen onder andere voor De Leksstraat, genoemd naar een café dat… twee straten verder lag.


Deze legendarische afspanning de Leks was gevestigd in de noordelijke vleugel van de reeds vernoemde pachthoeve ‘Hof ten Rode’, nu beter gekend als Meirkenshof. De kern van gebouw klimt op tot 1704. De eerste uitbaters waren Frans ‘Leks’ Debbaut en Maria Van Cleemput. Vervolgens kwam het café ergens voor 1955 in handen van dochter Joanna (‘Joke Leks’, †1989) en haar man Frans Van Damme (†1965). Later werd weduwe ‘Joke Leks’ opgevolgd door Theofiel Van Gaever en Filomène Forceville.


Vele inwoners zullen zich nog de grootse openluchtfeesten op de hovingen van De Leks herinneren, vooral tijdens Meirgat kermis en carnaval. Ook vonden er talrijke kaatsluttes, duivenvluchten, wielerwedstrijden, ballonwedstrijden, tombola’s, Vlaamse kermissen, jaar- en rommelmarkten plaats, evenals de jaarlijkse verkiezing van ‘Miss Meirgat’. Het café vormde ook het stamlokaal voor kaatsclub Adec Sport, een carnavalvereniging (opgericht in 1957), een dartsclub, wielerclub ‘Onder Ons’ en spaarkas ‘de Vliegende Schotel’. Er stond een staande wip en een kaatsbaan.  Na een afscheidsfeest op 3 december 1993 sloot het café definitief de deuren op nieuwjaardag 1994.


Nog een weetje: in 1982 schreef men op dat de naam zou ontstaan zijn als bijnaam van één van de vroegere uitbaters, die ooit een lek had in zijn houten schoen.

Een folkloristisch doopfeest voor het café 'De Leks'. Foto uit de Voorpost, 21 augustus 1971.

De carnavalvereniging voor het café 'De Leks''. Foto uit de Voorpost, 16 juli 1982.

De kaatsclub voor het café 'De Leks'.

De Leksstraat. Het café 'de Leks' stond op de site van het huidige Meirkenshof, ten zuidoosten van deze kaart gelegen.