BAASROODSE STRATEN

COOREMANNEKENS


De Cooremannekens is vrij recent opgericht in het kader van de uitbreiding van het industrieterrein Hoogveld. Er werd een veldbaantje verlengd tot een doodlopende straat, waardoor ook de Grote Beek deels gekanaliseerd moest worden. In het midden van deze nieuwe straat werd oorspronkelijk nog een zijwegje aangelegd, maar deze verdween in de jaren 1990 door de bouw van het enorme (60.000m²) bouwstaalbedrijf Intersig. De meeste  inwoners van het omliggende kennen de Cooremannekensstraat wel, want hier bevindt zich ook een autokeuringscentrum.


Over de vroegere geschiedenis valt weinig te zeggen, want dit is steeds landbouwgebied geweest, in de wijk Bekenen. Waar komt de naam dan vandaan? Wel, zoals bij vele andere Baasroodse straten werd dit nogal lukraak gekozen. In de 18de eeuw bestond er reeds een Cooremannekensstraat. Dat ging om het zuidelijke deel van de huidige Geerstraat, vanaf de afslag naar de huidige Boerderijstraat. De naamgeving kwam van het middeleeuwse toponiem Cooremannekens, zelf afgeleid van de familie die ooit de percelen in de hoek van de huidige Geerstraat en Hoogveld in bezit had. In de 19de eeuw geraakte de naam Cooremannekensstraat in onbruik en werd de weg hernoemd naar de Geerstraat, naar het toponiem Geer (driehoekig stuk land) dat zich ten westen van deze straat bevindt. Toen bij de uitbreiding van het Hoogveld enkele nieuwe straatnamen moesten gevonden worden, heeft men dan maar de  naam Cooremannekens vanonder het stof gehaald.

Een kaart van de oude toponiemen, straten en beken, waarop de locatie van de huidige Cooremannekens (lichtgrijs), bewoning (rood) en beken (blauw) is geprojecteerd.