VOORDRACHTEN

Zaterdag 18 september 2021 - Voorstelling boek

'Baasrode, een vergeten geschiedenis'

Baasrode bezit een geschiedenis waar menig dorp jaloers op zou zijn. Tegen de zestiende eeuw ontpopte het dorp zich tot de achterhaven van Antwerpen; toen één van de belangrijkste steden ter wereld. De loskades gonsden van het werk en de duizenden reizigers en handelaars deden zich te goed in de vele herbergen. Binnen de toenmalige scheepsvaartalmanakken vinden we Baasrode zelfs geregeld terug als énig dorp tussen de belangrijkste havens van de Nederlanden! Dat was natuurlijk dik tegen de zin van het nabije Dendermonde, dat alles in het werk stelde om Baasrode onder de knoet te houden.

De roemrijke geschiedenis werd samen met de rest van het dorp begraven tijdens de bloederige slag om Baasrode (1579), wanneer het Spaanse leger een verrassingsaanval uitvoerde op opstandelingenleider Willem van Oranje, toen deze laatste met zijn escortevloot was aangemeerd aan de haven. Omdat zowat alle archieven uit deze tijd de tand des tijds niet hebben overleefd, was deze vermaarde geschiedenis nog nooit eerder te boek gesteld. Tien jaar opzoekingswerk in binnen- en buitenland brengt daar eindelijk verandering in. Meer informatie aangaande het boek is hier te vinden.

Zondag 7 november 2021 - Voordracht

'geschillen tussen Baasrode en Dendermonde'

Dat de gemeentelijke fusie van 1977 een bittere pil voor Baasrode was, mag gerust een understatement genoemd worden. Tegen wil en dank werd het trotse Baasrode dat jaar herleid tot een deelgebied van haar vroegere aartsvijand. Nu, bijna 45 jaar later, zal een echte Baasrodenaar nog steeds halsstarrig weigeren om het Ros Beiaardlied mee te zingen.


Waar komt deze bitsige rivaliteit vandaan?  Wanneer is ze ontstaan? Welke rol speelde Baasrode in de strijd tussen Dendermonde en Aalst?

Gewapend met een heleboel meeslepende verhaaltjes brengt historicus Bart De Bondt de rivaliteit tussen Baasrode en Dendermonde weer tot leven, gaande van spotliedjes uit de zestiende eeuw tot de hevige strijd om gemeenschappelijke handelsbelangen. Ofschoon het steeds een verhaal van David tegen Goliath betrof, belette dat de Baasrodenaar niet om steeds opnieuw de strijd aan te gaan met haar machtige buur.


Afspraak op zondag 7 november 2021 om 15u in zaal Colonia.

Zondag 5 december 2021 - Voordracht

'Baasrode in de 18de en 19de eeuw'

In de achttiende en vooral de negentiende eeuw groeide Baasrode uit tot een industriële gemeente. Deze plotse evolutie leidde nog meer dan elders tot talrijke spanningen tussen de opkomende vrijzinnige bedrijfsbazen en hun arbeiders versus de traditionele katholieke burgerij en boerenbevolking. Gedurende vele jaren behoorde Baasrode zelfs tot één van de enige liberale plattelandsgemeenten van Vlaanderen. Dit leidde tot een volledige verzuiling van de dorpsmaatschappij, met talrijke problemen, familiale ruzies, politieke twisten en zelfs rellen tot gevolg.


En dan moesten de socialisten en later communisten hun opwachting nog maken!

En dan moesten de socialisten en later communisten hun opwachting nog maken! Ofschoon de gemeentelijke bevolking ondertussen zeer sterk aangroeide, liet de stijging van de welvaart en een betere gezondheidszorg nog even op zich wachten. 


Deze voordracht zal worden gegeven door Yves Segers, auteur van het boek 'de laatste scheepswerf van Baasrode'. Kom zeker eens luisteren naar zijn boeiende verhalen op zondag 5 december 2021 om 15u.

INSCHRIJVEN

Wees als eerste op de hoogte van al onze aankomende evenementen en updates.