VOORDRACHTEN

UITGESTELD naar februari 2022 - Voordracht

'Baasrode tijdens de industrialisatie'

In de achttiende en vooral de negentiende eeuw groeide Baasrode uit tot een industriële gemeente. Deze plotse evolutie leidde nog meer dan elders tot talrijke spanningen tussen de opkomende vrijzinnige bedrijfsbazen en hun arbeiders versus de traditionele katholieke burgerij en boerenbevolking. Jarenlang behoorde Baasrode tot één van de enige liberale plattelandsgemeenten van Vlaanderen. Dit leidde tot een volledige verzuiling van de dorpsmaatschappij, met talrijke problemen, familiale ruzies, politieke twisten en zelfs rellen tot gevolg. En dan moesten de socialisten en communisten hun opwachting nog maken!

Ofschoon de gemeentelijke bevolking ondertussen zeer sterk aangroeide, liet de stijging van de welvaart en een betere gezondheidszorg nog even op zich wachten. 


De voordracht zal worden gegeven door de aan de KUL verbonden historicus Yves Segers, auteur van 'de laatste scheepswerf van Baasrode'. Kom zeker luisteren naar zijn boeiende verhalen. De voordracht zal plaatsvinden in zaal Colonia (Ingang en parking via Molenberg), de nieuwe datum zal binnenkort worden bekendgemaakt. 

INSCHRIJVEN

Wees als eerste op de hoogte van al onze aankomende evenementen en updates.