EVENEMENTENPLANNING

Juli - augustus 2021 - Wandel en fietstochten Pasar Baasrode

Pasar Baasrode werkte een volledig, coronaproof, wandel- en fietstochtenprogramma uit voor deze lente en zomer. Deze brengen jullie langs de meest markante plaatsen die de gemeente rijk is. Je hoeft alle wandel- en of fietslussen (4 van het geluksklavertje) niet allemaal op één dag te ondernemen. Je kan deze ook opsplitsen volgens de eigen tijd en goesting. Kom dus mee naar buiten en leer de gemeente beter kennen! Deze activiteiten zijn deaal voor bewoners, nieuwkomers en andere geïnteresseerden.

De wandel- en fietslussen kunnen georganiseerd worden tijdens de maanden juli tot september 2021, met vertrek en aankomst aan de kerk, op het dorpsplein en/of de parking aan de Molenberg. Je kan de verschillende parcours hier terugvinden, downloaden en afdrukken. 

Zaterdag 4 september 2021 - Opening tentoonstelling

Met deze tentoonstelling wil de organisatie van ‘1200 jaar Baasrode’ het boeiende verleden van de gemeente in beeld brengen en zelden of nooit geziene documenten en stukken tonen aan het grote publiek. Zo zijn er oude tekeningen, archeologische vondsten, stukken van oude verenigingen, kopieën van de schilderijen en tekeningen (o.a. van Pieter Breugel en diens jongste zoon) evenals een kopie van de oorkonde met de oudste vermelding van Baasrode. Met allerlei kaarten zal de evolutie van het dorp doorheen de geschiedenis in beeld worden gebracht, zodat elke inwoner kan ontdekken wat er zich heeft afgespeeld op het perceel

waar hij of zij woont. Allerlei verhaaltjes met het nodige beeldmateriaal vervolledigen de tentoonstelling. Voor ieder wat wils, dus!


Als locatie is gekozen voor de zaal Colonia; een gerenoveerde fabriekshal met taverne in de blikkenmakerij van de oude firma Vermylen. Iedereen die de uitzonderlijke geschiedenis van Baasrode wil ontdekken is daar welkom gedurende de volledige feestmaand september, telkens op zaterdag vanaf 13u tot 18u en zondag van 10u tot 18u. Dit tot en met 26 september.

Iedere zondag van september 2021 - Wandeling 'Baasroodse nijverheid'

In de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelde Baasrode zich meer en meer als een belangrijke industriële speler aan de oevers van de Schelde. Tijdens deze wandeling willen we de deelnemers meenemen doorheen deze boeiende tijd en gaan we op zoek naar de restanten van het bloeiende industriële verleden van ons dorp. Nooit zullen we echter verder dan 100 meter van de Schelde verwijderd zijn.


Het wordt een verhaal van fabrieken en hard labeur, van rijke families

en goede bazen, van lokale bedrijven en internationale grootmachten, van de opkomst en het verval van een industrieel dorp.

Deze wandeling zal worden geleid door heemkundige Cedric Verheyen, expert in de Baasroodse geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw.

Deze wandeling wordt wekelijks georganiseerd in september, met groepjes van maximum 30 personen. De start is steeds aan de provinciale Erfgoedsite Baasroodse scheepswerven. Gelieve een mondmasker mee te brengen.

Zaterdag 11, 18, 25 september 2021 - Wandeling 'dorp'

Wat kan een mens beter doen tijdens kermiszondag dan een wandeling maken door zijn eigen dorp? We gaan van start aan de kerk van Baasrode en doen tijdens deze wandeling van ongeveer een tweetal uur een aantal markante locaties aan in en rond onze dorpskern.


Op elk van deze plaatsen staan we even stil bij een bepaalde periode in onze geschiedenis van ons dorp die op die plaats heel tastbaar aanwezig is. Het wordt een wandeling met grote en kleine verhalen uit het verleden van ons dorp. 

Eindigen doen we in Colonia, waar een bezoek aan onze tentoonstelling een prima vervolg kan zijn voor een ochtend vol geschiedenis.


Deze wandeling zal worden geleid door heemkundige Cedric Verheyen, dé kenner van Baasrode tijdens de 19de en 20ste eeuw.  Deze wandeling wordt wekelijks georganiseerd in september, met groepjes van maximum 30 personen.
De start is steeds aan de kerk van Baasrode. Gelieve een mondmasker mee te brengen.

Zaterdag 18 september 2021 - Voorstelling boek

'Baasrode, een vergeten geschiedenis'

Baasrode bezit een geschiedenis waar menig dorp jaloers op zou zijn. Tegen de zestiende eeuw ontpopte het dorp zich tot de achterhaven van Antwerpen; toen één van de belangrijkste steden ter wereld. De loskades gonsden van het werk en de duizenden reizigers en handelaars deden zich te goed in de vele herbergen. Binnen de toenmalige scheepsvaartalmanakken vinden we Baasrode zelfs geregeld terug als énig dorp tussen de belangrijkste havens van de Nederlanden! Dat was natuurlijk dik tegen de zin van het nabije Dendermonde, dat alles in het werk stelde om Baasrode onder de knoet te houden.

De roemrijke geschiedenis werd samen met de rest van het dorp begraven tijdens de bloederige slag om Baasrode (1579), wanneer het Spaanse leger een verrassingsaanval uitvoerde op opstandelingenleider Willem van Oranje, toen deze laatste met zijn escortevloot was aangemeerd aan de haven. Omdat zowat alle archieven uit deze tijd de tand des tijds niet hebben overleefd, was deze vermaarde geschiedenis nog nooit eerder te boek gesteld. Tien jaar opzoekingswerk in binnen- en buitenland brengt daar eindelijk verandering in. Meer informatie aangaande het boek is hier te vinden.

Zondag 19 september 2021 - Markt & braderie

Baasrode is minstens 1200 jaar oud en via deze markt voor de creatieve Baasrodenaren wil men tonen waar men na die 1200 jaar geraakt is. Waar zijns de Baasrodenaren en zijn verenigingen en ondernemingen mee bezig? Deze markt heeft tot doel om de Baasrodenaren dichter bij dit jubileumjaar te brengen en te zorgen dat de mensen elkaar zo beter leren kennen. Wie doet wat in het huidige Baasrode en dit is de kans bij uitstek om elkaar beter te leren kennen.

Vanaf 10u tot 18u in het dorpscentrum.

Zondag 7 november 2021 - Voordracht

'geschillen tussen Baasrode en Dendermonde'

Dat de gemeentelijke fusie van 1977 een bittere pil voor Baasrode was, mag gerust een understatement genoemd worden. Tegen wil en dank werd het trotse Baasrode dat jaar herleid tot een deelgebied van haar vroegere aartsvijand. Nu, bijna 45 jaar later, zal een echte Baasrodenaar nog steeds halsstarrig weigeren om het Ros Beiaardlied mee te zingen.


Waar komt deze bitsige rivaliteit vandaan?  Wanneer is ze ontstaan? Welke rol speelde Baasrode in de strijd tussen Dendermonde en Aalst?

Gewapend met een heleboel meeslepende verhaaltjes brengt historicus Bart De Bondt de rivaliteit tussen Baasrode en Dendermonde weer tot leven, gaande van spotliedjes uit de zestiende eeuw tot de hevige strijd om gemeenschappelijke handelsbelangen. Ofschoon het steeds een verhaal van David tegen Goliath betrof, belette dat de Baasrodenaar niet om steeds opnieuw de strijd aan te gaan met haar machtige buur.


Afspraak op zondag 7 november 2021 om 15u in zaal Colonia.

Zondag 5 december 2021 - Voordracht

'Baasrode in de 18de en 19de eeuw'

In de achttiende en vooral de negentiende eeuw groeide Baasrode uit tot een industriële gemeente. Deze plotse evolutie leidde nog meer dan elders tot talrijke spanningen tussen de opkomende vrijzinnige bedrijfsbazen en hun arbeiders versus de traditionele katholieke burgerij en boerenbevolking. Gedurende vele jaren behoorde Baasrode zelfs tot één van de enige liberale plattelandsgemeenten van Vlaanderen. Dit leidde tot een volledige verzuiling van de dorpsmaatschappij, met talrijke problemen, familiale ruzies, politieke twisten en zelfs rellen tot gevolg.

En dan moesten de socialisten en later communisten nog komen!

Ofschoon de gemeentelijke bevolking ondertussen zeer sterk aangroeide, liet de stijging van de welvaart en een betere gezondheidszorg nog even op zich wachten. 


Deze voordracht zal worden gegeven door de aan de KUL verbonden historicus Yves Segers, auteur van het boek 'de laatste scheepswerf van Baasrode'. Kom zeker eens luisteren naar zijn boeiende verhalen op zondag 5 december 2021 om 15u in zaal Colonia.

Zaterdag 23 april 2022 - Totaalspektakel

Op zaterdag 23 april 2022 zal een spetterend totaalspektakel Baasrode in haar greep houden. Verspreid over de gemeente vinden die dag een hele resem evenementen plaats, waarbij er voor ieder wat wils is. Op typisch Baasroodse locaties worden prachtige historische taferelen uitgebeeld door verschillende verenigingen. Bovendien zal een rasechte Vlaamse kermis worden georganiseerd in het centrum, waarbij de allerkleinsten kunnen plaatsnemen in een retro paardenmolen of hun schutterskunsten kunnen beoefenen in een vintage schietkraam.

’s Avonds vinden er dan weer verschillende optredens plaats met de Baasroodse en Belgische toppers. Noteer deze dag dus alvast in uw agenda!

INSCHRIJVEN

Wees als eerste op de hoogte van al onze aankomende evenementen en updates.